פשרה בייצוגית: המדינה תשיב למילואימניקים כ-250 אלף שקל

מדינת ישראל תשיב לחיילי מילואים 248,655 שקל על גביית יתר של אגרת רישיון הרכב, כך קבע לאחרונה בית המשפט המחוזי בלוד. זאת במסגרת אישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. לפי התובענה, מילואימניקים רבים לא קיבלו את ההנחה באגרת רישיון הרכב המגיעה להם, בהתאם לתקנות התעבורה.
על פי הסדר הפשרה, המדינה תשיב לחברי הקבוצה את מלוא גביית היתר לכל חייל מילואים בשירות מילואים פעיל, שהתקיימו בו התנאים המפורטים בתקנה לקבלת הטבה/הנחה באגרת רישיון רכב בין מאי 2015 לאפריל 2017, וזכאותו לא מומשה.

המדינה אף התחייבה לערוך אחת לחודש בחינה של כל המקרים בהם לא מומשה הזכאות להטבה באגרת רישיון הרכב ותשלח מכתב לזכאים החדשים שזוהו באותו החודש. היא אף תשלח מכתב לחיילי המילואים שלא קיבלו את ההטבה המגיעה להם “בתקופה שממועד הגשת הבקשה לאישור ועד למועד שבו תחיל משלוח באופן שוטף של מכתבי הודעת הזכאות”.

לקריאת הכתבה במלואה באתר YNET


שתף, אל תהיה בונקר