קטגוריות

הטבות לפי אזור

החלטת משרד הביטחון לחייב חיילי מילואים להחזיק בלאומי קארד לשם קבלת ההטבות של מועדון “בהצדעה”

הבאנו לידיעתכם חלק מהדיון בכנסת אודות החלטת משרד הבטחון

הכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס’ 623

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י’ בכסלו התשע”ח (28 בנובמבר 2017), שעה 14:00
סדר היום
החלטת משרד הביטחון לחייב חיילי מילואים להחזיק בלאומי קארד לשם קבלת ההטבות של מועדון “בהצדעה”
נכחו חברי הוועדה: איתן כבל – היו”ר , רועי פולקמן
מוזמנים: ראש מטה אגף כוח אדם, משרד הביטחון – מירב קירשנר

יועץ קצין מילואים הנכנס, משרד הביטחון – יואב זינאתי לביא

קצין מילואים ראשי, משרד הביטחון – ארי סינגר

יועצת קמל”ר לענייני ממשל, צה”ל, משרד הביטחון – יונת ריין ספיר

עו”ד, משרד הביטחון – גל כהן

סגן ראש האגף, משרד הביטחון – חיים ניר

ראש היחידה למילואים, משרד הביטחון – אייל יוסיפסקו

ראש חטיבת רכש שירותי רפואה שיקום ותש’, משרד הביטחון – יאיר טל

ראש אגף חיילים משוחררים, משרד הביטחון – חמדה מרק

ראש מדור פנסיה ביטוח וחיסכון, משרד הביטחון – אלירן קנטן

ע. דובר אכ”א, משרד הביטחון – שלי סוקולוב

ראש תחום סיוע, משרד הביטחון – שירן גרציאני

הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל – עודדה פרץ

עו”ד, הרשות להגבלים עסקיים – ניר ימין

מנהלת תחום שיווק לקוחות פרטיים, לאומי קארד, חברות כרטיסי האשראי – נטלי בורנשטיין

חבר, העמותה למען משרתי המילואים – איתי נבו לנדסברג

חבר, העמותה למען משרתי המילואים – רועי נוימן

חבר, העמותה למען משרתי המילואים – עמית ברק

משרת במילואים, העמותה למען משרתי המילואים – גל שפון

אלוף משנה במילואים – משה פישר

נציג הפורום, צו 8 – פורום המילואים של ישראל – דוד בקר

חבר בפורום, צו 8 – פורום המילואים של ישראל – הראל ורבין

נציג תנועת “אם תרצו” – אלון שוורצר

שדלן/ית (כהן-רימון-כהן), מייצג/ת את חברת ישראכרט – אליס פקר

שדלן/ית (אימפקט (ל.א.ב) בע”מ), מייצג/ת את לאומי קארד בע”מ – אורלי בן שמאי
מנהלת הוועדה לאה ורון
רישום פרלמנטרי אושרה עצידה

החלטת משרד הביטחון לחייב חיילי מילואים להחזיק בלאומי קארד לשם קבלת ההטבות של מועדון “בהצדעה”

היו”ר איתן כבל שלום לכולם, גברתי מנהלת הוועדה, דובר. זה הדיון השלישי שלנו להיום ואנחנו דנים היום בהחלטת משרד הביטחון לחייב חיילי מילואים להחזיק בלאומי קארד לשם קבלת ההטבות של מועדון “בהצדעה”.

ברשותכם, ביקשתי לזמן את הדיון הזה אצלי בעקבות ההודעה שקיבלנו שמחייבת אותנו, את חיילי המילואים, או את כל מי שמשרת ונמצא כמי שביצע את שירות המילואים המשמעותי או שירות פעיל כפי שקורא לזה החוק, יחד עם העמותה למען משרתי המילואים. אנחנו רגילים לראות בדרך כלל כאן את חברי אבי סייג, אבל נבצר ממנו להגיע. הוא זה שבדרך כלל גם מנהל בחזית עבורנו את המאבקים ואת הקרבות בעניין הזה.

אני רוצה להבהיר במה דברים אמורים, לפחות איך הדברים מתקבלים בעיניי. לאחר מכן נאפשר את ההסבר כאן לצה”ל, למערכת הביטחון, לכל מי שנוגע בעניין.

אני רוצה להזכיר את הדבר הבא כדי שנבין את ההבדל בין “בהצדעה” לבין מערכות אחרות. בזמנו בוועדה מקבילה פה, בוועדת החוץ והביטחון, התקיים דיון שהייתי שותף לו. הייתי כיושב-ראש ועדת המשנה למוכנות צה”ל. גם ניהלתי את הדיון המסוים שעסק בעניינים הנוגעים להטבות לחיילי צה”ל. כמדומני שצחי הנגבי אז אפשר לי גם לנהל את הדיון כמי שעסק בשאלות האלה. אני תבעתי יחד עם חבריי לעמותה שהגיעה העת שיהיה לחיילי המילואים מועדון משלהם. לא, סליחה – ביקשתי ותבעתי שחיילי המילואים יהיו חלק מ”חבר”, זו היתה נקודת המוצא. אמרתי: מדוע לא נהיה חלק מ”חבר”? האם אנחנו לא נותנים מעצמנו? מה שקרה בשורה התחתונה זה שבהמשך לכך ולאחר דין ודברים כשהסתבר שיהיה יותר קל להגיע לשלום כנראה בינינו לבין הפלסטינאים מאשר שאנחנו נהיה חלק מ – – –
קריאה – – –

היו”ר איתן כבל אבל למה? תשתחררי. את יודעת מה? זו האמת. הסיכוי שהיה מתאפשר לנו להיות חלק מ”חבר” הוא כמעט דומה, ואני אתן הנחה, שאולי היינו מצליחים להתחבר לפני השלום עם הפלסטינאים.

חמדה מרק אבל יש כרטיס אשראי.

היו”ר איתן כבל לא, אני מדבר איתך קודם כל על המצב העובדתי. קמו על רגליהם, הרכיבו רגליים נוספות, נתנו לנו בעיטות מכל הכיוונים שלא יקום ולא יהיה, ומה פתאום ואיך. אנחנו רק מילואימניקים. אמרנו: אוקי, בסדר. זה לא תקופת מזוזואיקון תחתון, לא צריך ללכת למיקרופישים באוניברסיטה העברית. זה היה כמעט אתמול, לפני כמה שנים, שהתקיים הדיון והוויכוח הזה. ואז ראש אכ”א מילואים הקודם חייק העלה את ההצעה ואמר: חברים וחברות, בואו נלך על המהלך שבו אנחנו מדברים על הקמת מועדון “בהצדעה”, והתחייב שהם יתחילו ללכת ולעשות את הדברים כמו שצריך.

אכן, בהתחלה היו חבלי לידה לא פשוטים. משרד הפנים נתן הטבות לטפסים של ביטול אגרה למי שרוצה לרדת מהארץ וכל מיני דברים כאלה. זוכרים את זה? זה היה בסדר בפולקלור של ההתחלה של הפעילות, ולאט לאט לשמחתנו המועדון תפס נפח יפה, ועוד ארוכה הדרך.

הציפיות שלנו והמחשבות שלנו מה היכולות שיכולות להיות בתוך הכרטיס הזה – כי נקודת המוצא היא, ואני רוצה שיהיה ברור, “בהצדעה” איננו מועדון לקוחות. כדאי שהטרמינולוגיה הזו תשתנה. זו הטבה במסגרת ההטבות שמערכת הביטחון, צה”ל, חשבו לנכון אז שצריך לתת לחיילי המילואים. כשמדברים על הטבה או מועדון לקוחות יש כאן שתי נקודות התייחסות אחרות לגמרי.

אדוני קצין מילואים ראשי, ברוכים הבאים בצל קורתנו. אני ואתה עוד לא נפגשנו גם כראש השדולה של המילואים. ארי סינגר, אני מאחל כמובן לך בהצלחה בתפקיד, ואני בטוח בשמי ובשם כל היושבים כאן ובשם חיילי המילואים. בעזרת השם תעשה מלאכתך נאמנה ותוציא טוב תחת ידיך למען חיילי המילואים.

ארי סינגר אמן.

היו”ר איתן כבל פניתי למשרד הביטחון. התשובה שקיבלתי היתה אחת המבזות והמביכות שקיבלתי כאן בכנסת. ממש חוץ מלבעוט לי בראש ולכדרר את הראש שלי בחוצות, זה מה שנעשה. ממש הובכתי מהתשובה. בשורה התחתונה כשראיתי גם שוועדת החוץ והביטחון לא בדיוק ממהרים מסיבות כאלה ואחרות לקיים את הדיון וכל אחד מספר לי סיפור אחר, מצאתי לנכון. יש ועדה, וזו בדיוק הוועדה הזו שממונה על העניינים הספציפיים האלה. אולי לא מהזווית של המילואים, אבל היא ממונה על העניין הזה מהזווית של כרטיסי האשראי ומועדוני לקוחות. גם חברים של “בהצדעה” ישבו בוועדה הזו כאן רק לא מזמן והשתדלנו לסייע כמיטב יכולתנו. לא תמיד בהצלחה, אבל לפחות הרצון שלנו הוא כמובן למען הלקוחות. ניסינו והשתדלנו.

ברגע שהתקיים כאן הדיון, קיבלנו פה בקשה לפגישה עם הגברת קירשנר. ישבנו עם תת-אלוף מירב קירשנר יחד עם הצוות שלה והיא הציגה בפנינו מצג אחר, אני מוכרח לומר. אני צריך שהדברים גם יונחו וייאמרו – מצג אחר לגמרי. אני מקווה שמול היריבים שלנו ההתכתבות קצת יותר טובה בתוך המערכות, אבל לפחות במה שקשור לפה. אני לא אגיד, אני אאפשר כמובן למירב. יש בינינו מערכת יחסים מאוד טובה. חשוב לי להדגיש את זה כראש השדולה שנותנת לנו רוח גבית בהמון דברים, אם לא בכל הדברים. לא רק אליי, גם לעמותה. יחד עם זאת, בעניין הזה באנו לעשות פה סדר ולקבל את ההבהרות מאל”ף ועד ת”ו בדיוק איפה הדברים עומדים. אני מזכיר, בסוף בסוף זה הטבה. זה לא שירות, זה הטבה של חיילי המילואים.

ברשותכם, רק אאפשר לנציג העמותה להציג את הדברים מנקודת המבט שלהם. כמובן שאשמח שאנחנו נתקן כפי שתיקנת אותי, אבל אחר כך. קודם כל נשמע אותם.

אדוני, בבקשה.

איתי נבו לנדסברג איתי לנדסברג, אני במה שהיה פורום מג”דים, מח”טים, טייסים במילואים משנת 95′, והיום אנחנו העמותה למען משרתי המילואים.

אני רוצה להזכיר שכל הנושא הזה של הכרה והוקרה נולד אחרי הרבה שנים של מאבק על חוק המילואים. המדינה התחייבה להכיר ולהוקיר, לא התחייבה למסחר את חיילי המילואים. אני אומר מראש, אנחנו דורשים לבטל את המכרז הזה, לצרף את חיילי המילואים לארגן “חבר” כמו שאמר פה יושב- ראש הוועדה ולהפסיק לסחור על גבם – זה קודם כל.

אני רוצה להסביר מה קורה. מועדון “בהצדעה” שנועד להוקיר את חיילי המילואים באמצעות הנחות והטבות הפך למסחטת כספים של משרד הביטחון. אם כל חייל מילואים נדרש לשלם 10 שקלים בחודש, 120 שקל בשנה כפול 220,000 חיילי המילואים, תעשו חשבון, אנחנו כבר ב-24 מיליון שקל שמשרד הביטחון התחייב להעביר 15 מיליון מתקציבו לעניין של “בהצדעה”. בפועל, הוא לא צריך להעביר כלום. המועדון שנועד לכלל החיילים נמכר לחברה מסחרית שלא כל החיילים רוצים בשירותיה, ואלה שלא מוכנים לקבל את שירותיה הוצאו מהמועדון. איפה כאן ההכרה ואיפה ההוקרה?

משרד הביטחון בניגוד לתפקידו הממלכתי בעצם סוחר בזכויות חיילי המילואים, בזכויות של ההכרה והוקרה. גם התקציב שהוקצב למועדון מחוסל ומשרד הביטחון מבצע מין קומבינה שהוא גם שותף לרווחים. כלומר, דרך המועדון מוכרים כל מיני מוצרים, ומשרד הביטחון מתחלק 60:40 עם החברה המסחרית. מי שלא מאמין, שיקרא כאן את הסעיפים בחוזה שלהם. את הדבר הזה צריך לבטל.

צריך לבטל את כל המכרז הזה ולהחזיר לכל חיילי המילואים, בלי הבדל דת, גזע, מין וכרטיס אשראי, את הזכויות שלהם במועדון “בהצדעה”. לחלופין, אנחנו דורשים שיצרפו את חיילי המילואים למועדון “חבר”. אני חושב שהדבר הזה לא יכול להימשך. תודה.

היו”ר איתן כבל תודה. הטענות כפי שהן מועלות כאן הן לא פשוטות. אני מאוד מקווה שזה לא כך כי כשדיברנו הדברים הוצגו אחרת. לא סתם ביקשתי להתחיל עם הדברים כיוון שאני יודע. שמעתי כבר את הנתונים האלה והיה חשוב לי שהם יישמעו מפי אנשי העמותה.

תת-אלוף מירב קירשנר, בבקשה.
מירב קירשנר קודם כל, צהריים טובים. כאמור, מירב קירשנר ראש מטה אגף כוח אדם. בתפקיד קודם רח”ט תומכ”א. אני מזכירה את זה משום שזה התפקיד שבו הייתי אחראית גם על אכ”א מילואים שמרכז את הטיפול במילואים במטה הכללי, וקודם קודם בכלל ראש מחלקת המילואים של זרוע היבשה.

קודם כל, אני מודה על ההזדמנות להופיע בפני הוועדה והפורומים השונים ולהסביר את הדברים. מדוע מודים? משום שמטרת ההחלטה שלנו, שאגב התקיימה בסוף תחקיר שאני ביקשתי לבצע עוד בתפקידי הקודם, היתה להביא בשורה למשרתי המילואים הפעילים ולמנף את ההטבות שניתנות על-ידי מועדון “בהצדעה”. אנחנו עסקנו בזה משום שאתם ביקשתם – חיילי המילואים, אנשים מהבית הזה. כולם העלו לי כל הזמן את הרצון לפרוץ דרך לכיוונים נוספים, להעשיר את ההטבות, ובזה עסקנו. ביצענו סקר וקיימנו תחקיר על מנת לבחון את הדרכים למנף את ההטבות שניתנות על ידי המועדון.

בפתח הדברים נאמר שלמדנו במרוצת השיח שהתקיים בשבועות האחרונים שלא הסברנו נכון את המהלך, ואנחנו לוקחים על זה אחריות. לכן, מודים על ההזדמנות להסביר.

מערך המילואים בראייתנו הוא מרכיב חיוני וקריטי ביכולת ההכרעה של צה”ל. כך אנחנו מתייחסים למערך הזה. התפקיד שלנו הוא באמת להוקיר בכל דרך את העשייה ואת משרתי המילואים הפעילים. אני מזכירה שהרחבנו גם את ההיבט הזה של משרתים גם למפקדים אחרי עבודת מטה ארוכה. מיד נראה את עיקרי הדברים.

אנחנו מסתכלים על צה”ל כעל מערכת אחודה שיש בה שותפות ואחריות למשימה, וכך אנחנו מצפים מעצמנו לטפל במערך המילואים. אנחנו מקפידים לזכור שהמערך הזה פועל מתוקף חוק. עם זאת, אנחנו לא סתם תבענו את המילים “נבחרת משרתת”, כי אנחנו חושבים שמי שמבצע מילואים ובאמת נושא בעומס הזה שהוא גם זכות, נכון לטפל בצורה ראויה ולמצוא את הדרך להוקיר באופן הכי רחב שרק אפשר.

נרצה להציג לכם את הרקע, הזכאים היום, מהי ההחלטה שהתקבלה ומדוע קיבלנו אותה, ומה הבשורה שבראייתנו ההחלטה הזו יוצרת.

אני רוצה להדגיש שעד עכשיו חשבתי שיש דברים שרק לא הסברנו נכון, אבל בדברים שנאמרו קודם יש פשוט דברים שהם לא נכונים הלכה למעשה. יכול להיות שחלקם נמצאים במכרז והם אפשריים ברמה הכללית. נצא עוד מעט למכרז חדש, המכרז ההוא היה כבר לפני מספר שנים, וצה”ל כאמור לא עוסק במכרזים. נשמח שתציעו לנו הצעות ונטייב אותו. זה קורה כבר ב-2018. אבל לא נגבה שקל מחיילי המילואים על ידי המועדון וגם לא ייגבה שקל בעבור הכרטיסים. אני אומרת את זה על הסף.

יותר מזה, צה”ל לא יפחית בכלום מהכספים בכל שנות התר”ש, וגם זה תיכף יוצג וגם ייכתב באתר, מהכספים שמושקעים במועדון. ההיפך, אנחנו מתכוונים לייצר מועדון שיש בו יותר תקציבים ויותר הטבות.

איתי נבו לנדסברג כמה?

מירב קירשנר אני מאוד רוצה להראות לכם את הדברים. אם יהיו אחר כך שאלות אענה.

אייל יוסיפסקו אני אייל יוספיקו, ראש עתכ”א מילואים. המצגת עלתה. אנחנו שמים פה שקף אב שמדבר על המערך ואיך אנחנו מסתכלים פנימה, ונגעה בזה הרמ”ט.

הרקע להקמת מועדון “בהצדעה” – המועדון הוקם בשנת 2010, גם זה הוזכר פה. המטרה היתה חיזוק, הערכה והוקרה של המשרתים במילואים. אנחנו רואים במועדון מרכיב נוסף במסגרת המעטפת. אני חוזר על מינוח “מרכב נוסף”. הוא מתוקצב על-ידי צה”ל מדי שנה כ-15 מיליון שקלים. נכון לזמן הזה, 120,000 חברים שמחזיקים בכרטיס אשראי “בהצדעה”.

אנחנו יודעים להגיד על עצמנו את השורה התחתונה פה שהמועדון זוכה להתייחסות חיובית.

היו”ר איתן כבל אתם צריכים לתקן את הציוץ שלכם כי נולדו אלף מחזיקים בין השיחה לבין הציוץ. אתם הוצאתם הודעה על 121, ופה 120. סתם רציתי להראות שאני מתכתב עם החומר.

איתי נבו לנדסברג השאלה היא לא כמה מחזיקים אלא מה הפוטנציאל. כמה אנשים? לפי הנתונים שלנו זה 220,000.

היו”ר איתן כבל שניה, אחרי זה נעסוק בזה.

בבקשה.

רועי פולקמן (כולנו) גם אויבי ישראל קוראים את פרוטוקול ועדת הכלכלה. תנפח את המספרים. תגיד: חצי מיליון פוטנציאל, שני מיליון פוטנציאל.

אייל יוסיפסקו בשקף שמוצג פה, ואני מעריך שכל השותפים לעבודה פה מכירים את הזכאות, מי שסיים שירות מילואים ומי ששוחרר בכבוד ומי שהוא משרת מילואים פעיל כשזו אוכלוסיית המיקוד.

היו”ר איתן כבל יש הגדרה מה זה משרת מילואים. אם אינני טועה, 20 יום לשלוש שנים.

אייל יוסיפסקו נכון, אדוני לא טועה. 20 יום בשלוש שנים, למעט אלו שהשתחררו בשלוש שנותיהם הראשונות, בשנתיים, או הראשונה והשנייה או השנייה והשלישית, בביצוע של 14 יום.

סוגיית המועדון בהיבט התקציב והניהול – יש פה את המקור התקציבי של 15 מש”ח במימון צה”ל ו-5 מש”ח שאלו רווחי הסליקה ומוגדרת כהכנסה.

ההטבות – למעלה מ-1,500 הטבות, וסדר גודל מכירות של כ-90 מש”ח בשנה.

בהיבט של הפעילים באתר, וזה מי שפעיל באתר בהיבט הטכני, כ-100,000 פעילים באתר. למעשה, אנחנו מדברים על כ-120,000 מחזיקי כרטיס אשראי. אנחנו רואים פה גידול ב-15,000 מאוגוסט האחרון.

התפלגות הרכישות במועדון מדברת פה על מספר תחומים והם מוצגים כאן לפניכם, מה באטרקציות, מה בכרטיסים לקולנוע בין יתר התחומים.

מירב קירשנר גם מזה אנחנו למדנו לטובת השנים הבאות שבהן להבנתנו יהיה לנו יותר כסף, מה הן ההעדפות שלכם. גם קיבלנו מאנשי מילואים יותר בקשות בהקשרים של נופש, פנאי, כרטיסים, וכיוצא בזה. נראה לכם לאן אנחנו רוצים להתרחב.

רועי פולקמן (כולנו) לאחרונה דיברנו הרבה על ההסתכלות על המשפחה כיעד של תפיסת המילואים המעודכנת. אני חושב שחשוב שזה גם יתבטא בהטבות למשפחה. כל הזמן אומרים: המשפחה צריכה להרוויח מזה, זה לא רק משרת המילואים לכשעצמו. ממילא הם משתמשים בזה, וגם קמל”ר החדש דיבר על זה כאחד היעדים המרכזיים שלו. אני חושב שזה חשוב.

ארי סינגר ארי, קצין מילואים ראשי. בסוף כמעט כל הדברים פה בן אדם לא עושה לבד. אני איש מילואים ואני אבא לארבעה מילואימניקים וכולם מחזיקים “בהצדעה”, כולם פעילים. לא בשביל זה הקמנו את המועדון, אבל שכשבן אדם הולך להטבה עם אשתו או עם בן/בת הזוג או עם הילדים והוא אומר: אני קיבלתי הנחה בגלל שאני מילואימניק, יש לזה מסר נוסף לעצם ההטבה הכספית.

אייל יוסיפסקו פה זה דף להתרשמות של איך נראה האתר.

עיקרי הממצאים: בסקר שבוצע הודות המועדון, והסקר מדבר פה בקרב הפעילים – כלומר, מי שיש לו כרטיס אשראי – העמדות המתגבשות הן חיוביות. בולטת שביעות הרצון הגבוהה מהשירות, גם מהפעילות וגם מההטבות, ובטח מאיך שהאתר נוח וידידותי. מוצגים פה הציונים. המקרא בצד ימין. מדברים פה על השביעות או מהמחירים או על מגוון הפעילויות או ההטבות, האם זה נותן מענה, וגם על האתר עצמו.

מירב קירשנר זה סקר ופה מוצגים נתונים כמותיים. מעבר לזה, יש גם את התחושות שלנו ואת הפניות שאנחנו מקבלים. אני הייתי רח”ט תומכ”א במבצע האחרון. עוד בטרם סיום המבצע קיבלנו מבול של בקשות מנשות משרתים, מבני זוג, מהמשרתים עצמם. הלכנו עם הבקשות, הקדמנו את נקודת הזכאות כדי לאפשר ליותר אנשים להיכנס. אנחנו חשים את הדרישה להרגיש שייך ולזכות בהטבות האלה, מה שמבחינתנו מאוד נכון.

אייל יוסיפסקו השקף הבא מבטא את זה שהמועדון הוא מרכיב מיני כמה של הטבות למשרתים או מפקדי מילואים פעילים. אני לא אעבור פה נושא נושא. הם מוכרים גם בבית הזה וגם למי שעוסק בתחומים. המועדון הוא מרכיב נוסף מיני כמה.

מירב קירשנר אני אתמול הצגתי תוכנית עבודה של אגף כוח אדם. אחד הדברים שמקבל ביטוי, מבחינתנו, זה נושאים שהכנסנו לתוכנית, לא ראשונה אבל שחשוב לצה”ל לשמר בפנים, כמו נופשי מג”דים, ואתם יודעים שהוספנו על זה, אפרופו משפחות, כמו חינוך למילואים, חיזוק המשרתים, סופי שבוע למשרתים ובני/ בנות זוג ברמה היחידית באופן ייחודי. כל הדברים האלה הם מרכיבים משלימים שבחלקם הרעיון הוא לייצר יותר לכידות ברמת היחידה עצמה, ובחלקם הרעיון הוא הוקרה לשם הוקרה.

אייל יוסיפסקו כשאנחנו מסתכלים פה על המועדון, ואני חושב שיש פה חלק מהתשובות לדברים שנתבקשנו לענות עליהם, מטרת העל היא הרחבת ההטבות שניתנות לרווחת חיילי המילואים. היו פה ביטויים של “להרוויח”, ואני חושב שזה תגמול על המעשה הנאצל הזה של שירות מילואים שהשכיחות שלו מוכרת גם לכם. כספי הסבסוד – אנחנו רוצים שיופנו לטובת הזכאים בלבד. פה חיוב חובת כרטיס האשראי זה משהו שאם תרצו ניכנס אליו. אבל בעצם זה שאין כרטיס אשראי – – –

היו”ר איתן כבל מילה לפני כן, חשוב מה שנאמר כאן. האם יש באמת מצב שבו מהעמלות שנגבות , וזה הולך 60 : 40, זאת אומרת 60% – כאן הציג, נכון?

חיים ניר חיים ניר, אני אחראי על מועדון “בהצדעה” במשרד הביטחון. אני אגיד לך מה שכתוב. אנחנו לוקחים מהרווחים של החברה 40% ומחזירים אותם לסבסוד לטובת – – -. זאת אומרת, אם החברה קונה מוצר בשקל, ולמילואים מוכרת אותו ב-1.10 שקל, אז לא נותנים לה את כל הרווח הזה. היא מחזירה אותו לחברי המועדון. זאת אומרת, חברי המועדון נהנים גם מהמחיר הכי זול שקיים בשוק וגם מהרווחים של החברה. אם היו רווחים כאלה מחזירים אותם לסבסוד של חברי המועדון.

איתי נבו לנדסברג אבל לפי הבדיקה שלנו המוצרים יותר יקרים והסבסוד הזה נכנס אליכם לתוך תקציב הביטחון. הוא לא נוסף על ה – – –
חמדה מרק לא נכנס שקל.

היו”ר איתן כבל חברים יקרים, זה לא עכשיו האם חייזרים נחתו בשנות ה-50 או ה-40, זה שחור לבן – או שזה אכן נכון מה שנאמר כאן או שלא.

רועי פולקמן (כולנו) יש כאן טענה מוזרה קצת בהקשר. יש פה הרבה דברים שצריך לבחון למה עשו את זה. אבל להגיד שמשרד הביטחון מנסה לגזור קופון על מועדון “בהצדעה”? אני בא ממפלגת כולנו, אנחנו נהיה מאוד מבסוטים. אפשר לקצץ בתקציב הביטחון כי הכנסות צה”ל לעתיד יבואו ממועדון “בהצדעה”? זה נשמע לי טיעון לא רציני. מה, המוצרים יותר יקרים? אפשר לבוא ולהגיד שהשירות פחות טוב, שזה מקשה על אנשים להוציא את הכרטיס, שיגרמו להם עלויות. אבל להגיד שהצבא על הפקקטה כמה מיליונים האלו הוא עושה סיבוב דרך המועדון? זה בעיניי טיעון שאלא אם יש לך הוכחות, זה נשמע לי טיעון לא לעניין.

היו”ר איתן כבל יש פה כמה טענות שחשוב שיובהרו: סיפור ה- 60: 40, באמת מה המשמעות שלו, עניין ה-10 שקלים שניגבה, כן או לא. אלה דברים שזה כן או לא. אין כאן יום לימודים.

מירב קירשנר תשאל.

היו”ר איתן כבל אני מכבד אותך, מירב. אני מאפשר לכם. אבל אני רוצה שאנחנו נצא מכאן שמה שעדיין לא ברור לנו גם ייכתב בצורה ברורה ויובא אלינו כמסמך כתוב כדי שהדברים פה יהיו ברורים. אין כאן אמצע, או שזה נעשה או לא.

רועי פולקמן (כולנו) להגיד שהמוצרים יותר יקרים, אי-אפשר להוכיח. איך נדע?

איתי נבו לנדסברג אבל הדברים הכי חשוב שמחייבים את חיילי המילואים לכרטיס אשראי מסוים, ומי שלא מקבל מאבד את הזכויות “בהצדעה”.

רועי פולקמן (כולנו) זה דיון אחר.

היו”ר איתן כבל תיכף נגיע לזה. רק רציתי שהדברים יונחו.

חיים ניר מבחינת ה-10 שקלים – לא לוקחים אגורה אחת מאף חייל מילואים.

היו”ר איתן כבל אני יכול להגיד לכם שבפגישה המקדימה שהיתה לי עם מירב והצוות שלה – אני יכול להגיד אולי מפה נולדה גם הטעות – היה ויכוח. היו כאלה שסברו שאולי נכון לגבות את ה-10 שקלים, זה לא כצעקתה. הצבא קיבל החלטה בעניין הזה. בדיוק לאור העובדה שמדובר בהטבה ובהוקרה לעניין הזה התקבלה החלטה נכונה, למרות שגם ה- 10 שקלים זה לא “היום הרת עולם”. אבל אני סבור שצדק צה”ל שקיבל את ההחלטה הנבונה בעניין הזה לא לגבות את ה-10 שקלים.

מירב קירשנר אגב, זה לא עכשיו. זה כבר שנים כך.

היו”ר איתן כבל לא משנה, העובדה הזו ברורה.

אייל יוסיפסקו שימור השקעת צה”ל במועדון – 15 מיליון שקלים בתוכנית הרב שנתית. זאת אומרת, 15 כל שנה למשך התוכנית הרב שנתית. לדעתי, עניתי פה על השאלות שנשאלנו האם צה”ל מתכנן על רווחי הסליקה כדי להוריד את המימון.

היו”ר איתן כבל אני אגיד לך עוד דבר בעניין הזה של ה- 15 מיליון. חשוב שהדברים ייאמרו וזה נוגע לפתיחה של הדברים שלך, תת אלוף מירב קירשנר. כי מה ביקשנו בעניין הזה? אבי סייג ואני ביקשנו בשם העמותה להיפגש איתכם ולעשות תיאום ציפיות. אולי נוכל לעזור לכם.

מה קרה? חשוב שהדברים ייאמרו. אני הלכתי לעשות את הבירורים. עזבי את אבי סייג. את זוכרת? הייתי כולי טעון כי נאמר על-ידי גורמים בכירים במערכת, לא איזה סגן מפקד חוליה מצומצמת.

חמדה מרק מי אמר?

היו”ר איתן כבל את רוצה שאני אגיד שמות?

חמדה מרק הוא מתעסק עם זה.

היו”ר איתן כבל אני אמרתי שדיברתי איתו?

חמדה מרק לא איתי גם.

היו”ר איתן כבל את צודקת. אני אמרתי אתם? אבל יש עוד תא”לים ומנכ”לים. מערכת הביטחון זה גוף גדול. יש שני מגדלים בבניין שבו אתם נמצאים בקריה. את גרה בחדר אחד וגם הוא בחדר אחד. אתם לא כל מערכת הביטחון, אתם לא כל צה”ל. אני שמח שאתם רוצים לקחת על כתפכם את הכול. הנה, יושבת כאן העוזרת הנכבדת שלי, מאיה עזריה, והיא יודעת את התשובות שהרתיחו אותנו. התשובות הן לא מאיזה סגן של הסגן של התת-סגן. דרך אגב, חלק מופיע פה כתוב. לא באתי לעשות שיימינג לאף אחד, אלא אני בא כדי לקדם את העניין. נוצר נתק וכל אחד בא עם הסיפור שלו. הגדילו ואמרו. אני עמדתי לדבר איתו ועם כחלון שאמרו לי: תשמע, כל הסיפור מסתכם ב-5 מיליון שקלים. אמרתי: וואלה, אולי נלך ונמצא לזה פתרון. על 5 מיליון שקלים מערכת הביטחון תתמוטט? נפנה לכחלון שיבוא ויציל את מערכת הביטחון.

גם הדברים שנשמעים אולי בעיניכם מופרכים שאומר איתי בשם העמותה, התרוצצו כאן לא בצורה של מר שמועתי, אלא אנשים שהם מוסמכים לפחות בהגדרת התפקיד שלהם.

לכן, אני שמח שאני עושה את הדיון פה ולא במקום אחר. אנחנו מניחים בדיון את הדברים ומבהירים אותם. לכן, גם ה-15 מיליון שקל. יכול להיות שכל אחד לקח את זה למקום אחר.

מירב קירשנר אנחנו לא באים כדי להתנצח אלא כדי להפריך דברים לא נכונים ולשים את הדברים לאשורם. ההחלטה הזו לא נולדה ביום בהיר. היא התקבלה אחרי תחקיר שביצענו שכוונתו היתה למנף את מועדון “בהצדעה” – זו המטרה. אנחנו הולכים להרחבת ההטבות שניתנות. כל כספי הסבסוד ללא יוצא מהכלל יופנו לטובת הזכאים. חבר הכנסת כבל, אנחנו מצאנו, וכך כנראה מתנהלים בכלל, שבמקום שבו אין חובת שימוש בכרטיס אז כספי הסבסוד הולכים גם לחברים, למקומות עבודה, לא למקומות שאליהם התכוונו. ולא לשם כך מערכת הביטחון משקיעה כסף.

היו”ר איתן כבל כן, החייל שקונה לכל החבר’ה.

מירב קירשנר נכון. אנחנו מתכוונים חד משמעית, ואגב, יש דברים אחרים בצה”ל שאני לא יודעת להגיד את זה עליהם בהסתכלות תר”שית, להמשיך בהשקעה במועדון בהיקף ששמנו כל השנים.

רועי פולקמן (כולנו) האם אפשר לשאול שאלות על התקורות כי התמונה הכללית ברורה? המאקרו ברור.

מירב קירשנר מיד אנחנו נגיד גם מה אנחנו חושבים שהולך להיות.

הכרטיס הוא חינמי, וגם על זה היו כל מיני הערות והארות, לא כשנמפיקים ולא אם מנפיקים מחדש ולא חידוש – שום דבר. כרטיס חינמי, נקודה. המועדון, אני מזכירה, לא השיק את הכרטיס עכשיו. לראייה, אנשי המילואים מבינים את המסרים ויש גידול ניכר.

היו”ר איתן כבל כמעט גיליתם סוד צבאי כמה חיילים פעילים יש לנו.

מירב קירשנר אנחנו לא מגלים. פעילים מילא, על המערך כולו אנחנו לא מגלים. ההכנסות מסליקה או מהחזרי הסליקה עומדים היום פחות או יותר על 5 מיליון שקלים כאשר עשינו אילוסטרציה בהסתכלות על סוף 2018, לא על קצה התר”ש, וההבנה שלנו היא שההכנסות האלה יוכפלו בהנחה שההתנהלות תהיה התנהלות דומה.

היו”ר איתן כבל ככל שתהיו יותר טובים כך יהיה לנו יותר אינטרס להשתמש בזה.

מירב קירשנר נכון. כל הכסף הזה יוחזר לטובת החיילים.

מה עוד אנחנו מתכוונים לעשות? להעשיר הטבות למפקדים במילואים כשאני מזכירה שיש עכשיו גם אוכלוסייה כזו, הרחבת הסבסוד להטבות בזכות הכסף הזה, לתת תנאי אשראי טובים יותר שזה אופציונאלי כמובן למי שבוחר, וכרטיס אשראי שהוא כרטיס אשראי למג”דים – להכניס שימושים פנימה. זה מה שאנחנו רואים בהסתכלות בהשוואה בין 2016 ל-2018 – מחר בבוקר. התקציב הוא אותו תקציב, ההכנסות מסליקה יוכפלו – זה כאמור תחזית. כמות כרטיס האשראי – אנחנו רואים גידול. כבר כיום יש לנו 120,000 כשב-2016 היינו על 90,000. נגדל בכרטיסי הרוכשים, ובהלימה אנחנו גם מניחים שבסכומים שיוצאו לחודש.

אנחנו רוצים להמשיך להיות מועדון מוביל ולזנק בזה, להרחיב את היקף חברי המועדון הפעילים והיעד שלנו הוא לגדול ב-30%, להרחיב את היקף והמגוון של ההטבות ולשמור את שביעות הרצון של המשרתים ברמה גבוהה.

אנחנו הולכים למכרז חדש ב-2018. כאמור, לא משתמשים בכל תנאי המכרז, ולכן לא רלוונטי לקרוא שם את השורות הקטנות שלא מופעלות ולא מתקיימות הלכה למעשה. אנחנו רשמנו את הדברים. הארתם והערתם, יכולים להמשיך להציע. אני נפגשת עם כל עמותה, עם כל בעל תפקיד שרוצה. כמובן ראש עתכ”א מילואים וקמל”ר. אנחנו נלמד, נאסוף עוד בקשות, ונתקדם.

היו”ר איתן כבל אני רוצה להציע הצעה ואפנה אותה גם אליכם. אני סבור שזה בסדר גמור, והייתי חלק ושותף יחד עם העמותה לכתיבת הקביעה שמי שעושה שירות פעיל שמשמעותו בשלוש שנים 20 ימים. אני חושב שצריך גם הגדרה לאחור: מי שפורש ומסיים שירות מילואים מכובד. זאת אומרת, כמו ב”חבר” שיצרו מדרגה של מי שמסיים את תקופת השירות הקבע שלו, אפשר לייצר מדרגה חד משמעית לחיילי מילואים שנתנו מעצמם. בכל זאת, 20 – 30 שנה, כל אחד מהמקום שבו הוא נמצא.

חמדה מרק זה בעבודה, אנחנו מדברים על זה. כבר העלינו את זה כתהליך. קוראים לזה מועדון “ממשיכים”.
היו”ר איתן כבל אז אנחנו גם מביאים גאולה לעולם. זה חשוב ויפה. אני שמח שאתם חושבים על העניין הזה כי הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב. זה גם סוג של הוקרה, בוודאי לאלה שלא היו חלק מההוקרה שנים לאחור.

להמשך קריאה >> https://committees-next.oknesset.org/meetings/2/0/2023257.html

שתף, אל תהיה בונקר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

חדשות ועדכונים מעולם המילואים

דילוג לתוכן